ЕЛЕКТРОФИНЕС СТРОЙ

Електроизграждане и производство на ел. табла

ПОВЕЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОФИНЕС СТРОЙ

Повече от 25 години богат опит, Съвременна апаратура и механизация, Високо квалифициран персонал

Фирма „Електрофинес строй“ ЕООД е учредена през август 2016 г. като наследник на ЕТ “Електрофинес“, регистрирана през 1991 г. Фирмата разполага с база оборудвана със съвременна апаратура и механизация за извършване на електромонтажни и строителни дейности.

ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ

Ние предлагаме ел. табла, разпределителни шкафове за кабелни мрежи ниско напрежение, главни и разпределителни табла за промишлеността, специализирани табла за строителни обекти, електромерни табла за жилищни и обществени сгради.

ПОСЛЕДНИ ОБЕКТИ

Ние сме изпълнявали множество обекти в цялата страна, на които сме извършвали Външно захранване с кабели, Ниско Напрежение/НН/ от трафопост, разпределително табло, Главно електромерно табло и вътрешни разпределителни табла, ККУ и др.