Обект „Цум“

Осветление на околното пространство на обект “Търговски и офис Център ЦУМ”, което включва изработка и монтаж на разпределително-командно табло, монтаж на декоративни стълбове и изпълнение на захранваща и заземителна инсталация за осветителните тела.